lørdag 25. februar 2017

Fritt behandlingsvalg - kun for helseforetakene?

Det høres så bra ut dette med fritt behandlingsvalg, gjør det ikke? Vi har fått en frihet som pasienter til å velge type behandling vi ønsker oss. Supert! Endelig! Heis flagget osv..Det skal til og med være mulig å si nei til psykofarmaka. Medisinfrie tilbud skulle være i gang fra midt i fjoråret. Supert! Endelig! Osv..
Midt i fjoråret, når de medisinfrie tilbudene skulle være på plass hadde de færreste helseforetak noe slikt på plass. De få som hadde noe som helst på plass hadde helt etter eget hode unntatt store pasientgrupper fra tilbudet. Spesielt de som vanligvis får de største medisindosene over lengst tid. De psykotiske. Begrunnelsen var at de synes det er uforsvarlig å ikke gi disse pasientene medisin. Så da var valget borte vekk for dem før det var prøvd.
Noen helseforetak synes visst de har et medisinfritt tilbud når pasienten kan få være på en avdeling som primært foretrekker å bruke medisiner. Pasienten kan altså velge å si nei takk til foreslåtte medisiner, men må være på avdelinger som ikke har noe tro på sånt og som slettes ikke har noe annet å tilby enn de tilbyr til de som velger å ta medisiner. Av erfaring vet jeg at det er så og si ingenting. Er dette et alternativt valg?

Så finnes det noen, utenom de etablerte offentlige avdelingene, som lager reelle alternativer. På privat basis. I mitt område er et slikt alternativ startet i Hurdal. Et privat psykiatrisk sykehus. Med alternativer. Reelle alternativer. Hipp hurra og endelig og kryss i taket osv..? Tja. Eller nei. For kan man velge seg dit? Nei, det kan man faktisk ikke. Man kan ønske seg dit og så er det opp til helseforetaket å velge om du skal få det eller ikke. Og helseforetaket lar være å lage avtaler med et slikt sted. Og uten avtaler er det ingen som betaler for behandlingen. Så da er det valget ikke lenger reelt heller. Så vidt jeg vet har Helfo laget avtale med sykehuset i Hurdal kun for en diagnosegruppe. Pasienter med den diagnosen, som er vurdert til å trenge døgnbehandling av sitt sykehus/dps, kan velge seg dit. Så stedet drives med 1/3-dels pasientbelegg. De har hundrevis av folk med andre diagnoser som også ønsker seg dit, men de får ikke velge. Det har helfo og sykehuset Sør-Øst valgt.

Så dette valget er ikke store valget slik jeg ser det. De fleste har ingenting å velge mellom. Og skulle det finnes alternativer, så er det like fullt helseforetaket som bestemmer om du skal ha noen behandling i det hele tatt og også på hvilket nivå. Sier de at du ikke har rettigheter til behandling så får du jo ikke det. Uansett hva du mener du trenger.
Jeg vil tro at de fleste som ønsker et alternativ til standardbehandlingen i helseforetakene ønsker det fordi de en eller flere ganger har fått utilstrekkelig eller direkte ødeleggende "hjelp" i standardbehandling. Å ønske å få prøve noe annet er jo da helt naturlig. Da blir det ganske merkelig at den eneste veien til alternativer er gjennom velvilje fra de som ikke har klart å hjelpe tidligere. De synes jo selv at de har et godt nok tilbud i massevis. Hadde de ikke syntes det hadde de vel forandret noe hos seg selv? Jeg ser liksom ikke for meg ledere av psykiatriske divisjoner rundt omkring som er enige i at de har et sabla dårlig behandlingstilbud og derfor med den største glede henviser de som er misfornøyde andre stedet. Og som til og med må betale for det fra eget budsjett. Så den påståtte valgfriheten pasientene liksom har fått er det nok helseforetakene som bestemmer fullt og helt over. De velger om pasienten får velge. Og de velger som oftest at det får pasienten slettes ikke.